"Men förutom att kärnkraftsprogrammet i grunden är civilt är det möjligt att Iran också vill kunna bygga en atombomb. Och varför skulle inte Iran ha rätt till det? Helst skulle jag se kärnvapenfri värld, men om USA, Storbritannien, Israel, Indien, Ryssland, Pakistan kan ha kärnvapen - varför inte också Iran? Det finns en enda situation som gör det legitimt för ett land att skaffa kärnvapenkapacitet: om landet är utsatt för ett akut hot om invasion. Det är just den situation Iran befinner sig i. Landet är sedan flera år totalt omringat av amerikanska militärbaser och stridsfartyg, inklusive i Irak och Afghanistan, två grannländer till Iran som USA invaderat och fortfarande ockuperar. Ända sedan 1979 har USA gjort klart att man vill tillbaka till det läge som rådde innan den stora revolutionen det året: USA vill ha en marionettregim i Iran, gärna en brutal diktatur, som helt släpper kontrollen över oljereserverna - världens näst största."